Nyt navn. Ny identitet.

Samme kompromisløse standarder.

Hos Hjulby Automatdrejning er der blevet drejet og fræset siden 1948.
Gennem produktudvikling og investering i viden og nyeste teknologi arbejder vi altid på at leve op til markedets nye krav til produkter, service og specialistrådgivning. En avanceret og fuldautomatiseret maskinpark og miljørigtig håndtering sikrer høj produktkvalitet, konkurrencedygtige priser og hurtig levering.

Vores virksomhed har været danskejet gennem 3 generationer. Og det vil vi blive ved med at være. Vi har nu valgt at skifte navn til Hjulby CNC Turning, fordi vi oplever en stigende efterspørgsel indenfor Europa efter metalforarbejdning af høj kvalitet. Verden er på en gang blevet større – og mindre.

For os, handler det ganske enkelt om, at kunne bidrage bedst muligt til din forretning gennem service og produkter på dansk kvalitetsniveau. Hjulby CNC Turning er en stabil og sikker samarbejdspartner i din supply chain.

Venlig hilsen
Jacob Petersen, CEO og ejer

New Name. New Identity.

Same uncompromising standards.

At Hjulby Automatdrejning, we have been turning and milling since 1948.
We continually work with product development and invest in knowledge as well as the latest technology to meet the ever-changing demand for products, services, and specialist advice. An advanced and fully automated machine park and environmentally friendly operation ensures high product quality, competitive pricing and fast delivery.

Our company has been Danish owned for 3 generations and will continue to be so in the future. We have now chosen to change our name to Hjulby CNC Turning, because we are experiencing an increasing demand within Europe for high quality metal processing. The world has become bigger – and smaller at the same time.

For us, it is simply a matter of being able to contribute in the best way to your business through service and products at a Danish level of quality. Hjulby CNC Turning is a stable and reliable partner in your supply chain.

Sincerely
Jacob Petersen, CEO and owner